Назад

Председателят на БТПП Цветан Симеонов се срещна със заместник председателя на Европейската комисия Антонио Таяни 
На работно посещение в страната беше заместник председателя на Европейската комисия Антонио Таяни, който следи въпросите промишленост и предприемачество. На работен обяд с комисар Таяни участваха представители на бизнеса и неправителствени организации. БТПП участва с 2 ма членове на Управителния съвет – Председателя Цветан Симеонов и г-н Иво Русев – член на УС. 
Нуждата от още по-широко обучение в областта на предприемачеството във всички нива беше изтъкнато от представителите на палатата. Обърнато беше внимание на необходимостта за съкращаване на сроковете за издължаване на публични институции към фирмите и за неприемливия подход за удръжки при плащанията. В отговор на това Антонио Таяни  разясни, че вече е приета директива за съкращаване сроковете на плащане към фирмите.  Тя предвижда 30 дневен срок и само при изключителни обстоятелства – 60 дни. Комисар Таяни обясни, че правителствата ще имат 2 години да транспонират директивата във вътрешните си законодатества.
На срещата беше препоръчано да се работи за формиране на клъстери и с участието на учебни заведения, за да може да се съкрати пътя на иновациите до производството. Така ще се търсят начини за ускоряване на пътя от определянето на средства за финсиране до крайния ползувател. Изтъкнато бе, че процедурите по финансирането се движат незадоволително и във  финнансовите институции на Евросъюза, като най-голямото забавяне се допускало от националните банки. 
По думите на комисар Таяни това е посока, в която трябва да се работи настойчиво. Предложените мерки получиха одобрение от представителите на бизнеса от неправителствения сектор. 

11.02.2011 г.

Още новини:

Видео:

Назад