Назад

Общо събрание на Съвета на браншовите организации при БТПП избра ново ръководство

Продължава работата за отстояваване и приемане на Закон за браншовите организации

На 09.02.2011 г. се проведе Общо събрание на Съвета на браншовите организации при БТПП. Утвърдени  бяха Отчета за дейността на Съвета през 2010 г. и Програма за работата му през 2011 г.

 

Избрано бе ново Бюро на Съвета на БО в състав: председател – Мариана Кукушева – председател на Федерация на хлебопроизводителите и сладкарите в България, заместник председатели Милчо Бошев – председател на Асоциация на производителите на безалкохолни напитки в България и  Лъчезар Искров – председател на Национално сдружение „Недвижими имоти” и член на Изпълнителния съвет на БТПП, отговарящ за сътрудничеството с браншовите организации.

 

Акцент в разискванията бе поставен върху необходимостта да продължи работата за отстояване на позицията и приемане на Закон за браншовите организации.

 

Членовете на Съвета отново изразиха категоричното си несъгласие относно приемане на отделни закони в различни отрасли, както това се прави със Закон за браншовите организации на производителите и преработвателите на земеделска продукция. Съветът определи свои представители, които да се срещнат с парламентарната комисия по земеделие, пред която да изразят общата си позиция и да я мотивират подробно.

 

Изказани бяха благодарности към БТПП  за бърза реакция и отзивчивост към членовете от името на Българската предприемаческа камара в строителството и от Българската асоциация на вносителите на едро и на производителите на медицинска апаратура и консумативи. 
09.02.2011 г.

Още новини:

Видео:

Назад