Назад

БТПП е изпълнила целите и плановете си за 2010 в услуга на бизнесаНа проведено редовно годишно заседание на Управителния съвет на Българската търговско-промишлена палата, беше приет отчета за 2010  година и се утвърди програмата за 2011-та година. Беше констирано, че въпреки тежките условия на икономическата среда Палатата е постигнала заложените цели в предишната програма и е изпълнила финансовите си планове. Това отваря вратите за изпълнението на  плановете за 2011.

Срещата на Управителния съвет премина при много активно участие на членовете, като програмата за 2011 беше значително допълнена с нови идеи и инициативи, които са важни за изпълнение целите на Палатата,. Основна водеща линия на предложенията беше търсенето на нови източници на финансиране на дейността извън стандартните и известните вече. Ще се търси  разширяване възможностите на БТПП за удовлетворяване интересите на фирмите-членове и разнообразяване на  на досегашните услуги с нови. Бяха коментирани някои слабости в митническите режими на страната, свързани с вноса и износа и най-вече с транзита, които ще бъдат предмет на специално внимание и отношение от страна на търговската палата, за създаване на още прозрачна и предвидима  икономическа среда в България, за да се осигури на всички инвеститори  лоялна конкуренция.

Още веднъж се обърна внимание върху необходимостта от повече активност от страна на фирмите по отношение на случващото се в Европейския съюз и нормативите, които там се подготвят за да бъдат избегнати изненади в последващите периоди. Отчете се като положително това, че за разлика от нашите държавни институции, сроковете за отговор по проекти на нормативни актове в европейските институции са значително по-приемливи, което би следвало да послужи като сигнал на българските институции, да представят своите проекти на обществените организации в това число и на тези на бизнеса в нормални срокове за обсъждане, анализ и изготвяне на конкретни предложения.


17.02.2011 г.

Още новини:

Видео:

Назад