Назад

В ход са изменения в Закона за подземните богатства

Парламентарната икономическа комисия прие на първо четене проекта за промени в Закона за подземните богатства, внесен от Министерския съвет през декември 2013 г.. За заседанието на комисията бе представено и становище на Българската минно-геоложка камара по законопроекта, в което Камарата изразява съгласие с предлаганите промени и пояснява, че са във връзка с хармонизацията с европейски директиви. Според становището на Камарата, приемането на предлаганите изменения, относно управлението на минни отпадъци, би предотвратило евентуална наказателна процедура срещу България, но е необходимо редица текстове да бъдат променени, за да са в съответствие с останалите разпоредби на закона и другите, относими към дейността, нормативни актове.
 
Представителят на БТПП на заседанието на комисията Васил Тодоров изрази подкрепа относно предложенията за промени в текстове на законопроекта. „Считаме, че предложенията на Българската минно-геоложка камара са резонни и добре аргументирани и се надяваме между първо и второ четене на законопроекта да бъдат припознати от народните представители като уместни промени в текстовете на законопроекта за изменение на Закона за подземните богатства“, добави той.

Становището на Българската минно-геоложка камара виж ТУК


22.01.2014 г.

Още новини:

Видео:

Назад