Назад

Кръгла маса "Бизнес в България - проблеми и предизвикателства"

Проблемите и предизвикателствата за бизнеса в България разискваха на кръгла маса, организирана от гражданско движение „България без цензура“, представители на бизнеса и синдикатите. Сред участниците във форума бяха и председателят на БТПП Цветан Симеонов и членът на Изпълнителния съвет на БТПП, отговарящ за браншовите организации Лъчезар Искров.
 
В изказването си председателят на Палатата посочи като най-сериозни проблеми за бизнеса административната тежест, твърде „подвижното“ законодателство и достъпа до финансиране. Той предложи на ръководството на Движението два документа на Палатата, които биха помогнали при формирането на икономическата програма на бъдещата партия „България без цензура“ и изрази готовност за участие на БТПП в по-нататъшни обсъждания.
 
Лъчезар Искров представи резултатите от проучване на БТПП сред нейни членове и браншови организации за трудностите, които фирмите срещат в бизнеса. Според 80% от анкетираните затрудненията идват най-вече от административното обслужване и нестабилността на нормативната уредба.   
Вече в четвърти парламент отлежава предложението на БТПП, БСК и КРИБ за приемане на Закон за браншовите организации, който би създал възможности за саморегулация в браншовете и би ограничил намесата на държавата с въвеждане на регулаторни режими, отбеляза Лъчезар Искров. Той подчерта още, че е крайно необходимо да се намалят възможностите на общините да въвеждат всевъзможни режими.
 
По думите на лидера на „България без цензура“ Николай Бареков, който водеше дискусията, екипът, който пише социално-икономическата програма на бъдещата партия, ще се вслушва, ще се съобразява и ще покаже нов начин на комуникация с бизнеса.
 

24.01.2014 г.

Още новини:

Видео:

Назад