Назад

БТПП и работодателите в системата на просветата са за признаване на неформално придобити знанияТрудът на българския учител заслужава да бъде ценен и уважаван, но според постигнатите резултати от неговите ученици. Около това становище се обединиха председателят на Българската търговско-промишлена палата Цветан Симеонов и Самуил Шейнин, председател на Съюза на работотоделите в системата на народната просвета в България (СРСНПБ).
 
БТПП застава зад всеки ангажимент в подкрепа на усилията за свързване на обучението и пазара на труда.
 
По време на срещата бяха обсъдени проблеми, свързани с работата на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество, подобряване на професионалното образование и обучение, липсата на съвременна материална база за провеждане на практически занятия и възможности за стимул на бизнеса за по-голямо участие в процеса.
 
Обсъдиха се и предимствата от въвеждането на Дуалната образователна система и за въвеждане на обучаващия в реална и модерна работна среда, както и ясна перспектива за работа след обучението му. Едновременно с това обаче е необходимо да не се ограничава общообразователната подготовка, която се осъществява успоредно с професионалното обучение, за да се запази възможността за продължаване на обучението във всички по-висши форми, при желание от страна на ученици.
 
БТПП подкрепя проекта за разработване на Система за признаване на неформално и самостоятелно придобити знания, умения и компетентности. Това би била още една възможност за придобиване на професионална квалификация на работната сила, което ще повиши нейната пригодност за пазара на труда и ще улесни трудовата реализация и мобилността на работната сила.
 
БТПП се ангажира да направи запитване по въпросник, изготвен съвместно с СРСНПБ до своите членове по всички актуални проблеми и въпроси свързани с образованието, професионалната квалификация, намиране на квалифицирани кадри, както и до колко фирмите са готови да отделят ресурси за подпомагане или изграждане на материални бази за провеждане на реални практически занятия.
 

23.01.2014 г.

Още новини:

Видео:

Назад