Назад

СЕМИНАР СОЦИАЛНО И ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ на 8 февруари 2011 год. БТПП 
          СЕМИНАР
СОЦИАЛНО И ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ
на
8 февруари 2011 год.
БТПП, 1 ет., зала А, София, ул. Искър 9

Лектор: г-жа АСПАСИЯ ПЕТКОВА –
консултант по социално и здравно осигуряване с повече от 20- годишен опит и автор с повече от 30 годишен опит в областта на социалното и здравното осигуряване. Работила е като главен счетоводител на ДОО- София-град, финансов ревизор в ДОО- гр. София, главен експерт в МТСП, директор на дирекция „Осигурителни вноски” в ЦУ на НОИ, зам. директор на дирекция „Данъчно-осигурителен контрол” в ЦУ на НАП. Автор е на много книги, статии, брошури и монографии в областта на осигуряването.

ПРОГРАМА
09.15 ч. - Регистрация на участниците
09.30 ч. - Откриване на семинара 
09.40 ч. – Семинарна програма 
- Закон за бюджета на ДОО – 2011 г. Последни промени в Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване. Указания на НОИ и НАП.
- Промении в наредбите, свързани със социалното и здравното осигуряване.
- Осигурителен стаж, осигурителен доход,осигурителни вноски 
- Срокове за внасяне на осигурителните вноски
- Права и задължения на осигурителите и на осигурените лица
- Осигуряване на различни категории лица – особености и практика 
10.45 ч. – Кафе пауза
11.00 ч. - Семинарна програма
- Подаване на информация за осигурителния статус в НАП и НОИ, срокове за:
- самоосигуряващите се лица;
- наети лица;
- изпълнители по договори за управление и контрол;
- работещи по граждански договори;
- други. 
- Права на осигурените лица – обезщетения, помощи, пенсии и други
- Последни промени при изплащане на паричните обезщетения
12.30 ч. – Обяд
13.00 ч. – Семинарна програма
- Координиране на осигурителните схеми в ЕС – Регламент 883/2004
- Заверка на осигурителните книжки
- Регистрация на трудовите договори
- Административно-наказателна отговорност при нарушаване на осигурителното законодателство от работодателите и длъжностните лица.
14.30 ч. – Решаване на конкретни казуси и теми по желание на участниците
15.00 ч. – Край на семинара


07.02.2011 г.

Още новини:

Видео:

Назад