Назад

Предстои конкурс за разработване на модел за еко селище на територията на Столична община

В първите дни на новата година Столична община ще обяви началото на конкурс за най-добър модел за „зелено“ еко селище, състоящо се от сгради с почти нулева консумация на енергия и с възможност за изграждане от типа „Направи си сам“. Участниците, които решат да премерят сили и умения в надпреварата, ще трябва да заложат в предложенията си още използването на екологични строителни материали и внедряването на възобновяеми източници на енергия за нуждите на селището. За разработването на модела е избран терен на територията на с. Мрамор в район „Връбница“. Той е избран измежду четири общински терена и притежава всички необходими характеристики за проектиране на модел за еко-селището. 
 
Конкурсът е част от двугодишния проект MILD HOME, финансиран по Програма за транснационално сътрудничество „Югоизточна Европа 2007-2013”. От българска страна основни партньори в изпълнението на проекта са БТПП, Столична община и Европейският институт по труда. Като наблюдатели са включени общините Долна Митрополия, Сливен и Драгоман. Водещ партньор по проекта е Съюзът на търговските камари на регион Венето, Италия, а освен България и Италия, в него участват още партньори от Румъния, Австрия, Унгария, Гърция и Сърбия. 
 
Конкурсът ще бъде официално отворен в началото на януари 2014 г., а предложения ще се приемат до 21 февруари. Всички подадени идеи ще бъдат разгледани от техническа комисия, след което жури от доказани специалисти в областта на архитектурата, градоустройството, екологичното строителство и възобновяемите енергийни източници ще избере най-добрата от тях. Победителят в конкурса ще получи възможността да доразработи идеята си в сътрудничество с екип от експерти на българските партньори. Финалният вариант на модела за еко селище ще бъде представен пред останалите страни партньори по проект MILD HOME през месец март.
 
За допълнителна информация: Отдел ЕИИЦ, тел.: (02) 8117 505; (02) 8117 417
e-mail: een@bcci.bg
 

03.01.2014 г.
Назад