Назад

Oбучение по права на интелектуална собственостEnterprise Europe Network към БТПП има удоволствието да Ви покани за участие в семинар на тема „Права на интелектуална собственост. Авторски и изпълнителски права. Документи, които трябва да се приготвят при издаване на български автори.”, което ще се проведе на 16 декември 2013 г. в гр. София, район „Студентски”, ул. „Проф. Георги Брадистилов” № 6, ет. 1 от 9. 30ч.
 
Защитата на интелектуалната собственост в контекста на пазарната икономика придобива все по-голяма важност в световен мащаб. Нейното реализиране е от значение не само за насърчаване разпространението на идеи, развитието на изследователската и творческата дейност, но и за закрилата на усилията на човешкия интелект.
 
Целта на обучението е да надгради Вашите знания по един практичен начин, предоставяйки конкретна информация, примери и възможност за отворена дискусия по темата. Обучението ще запознае авторите с техните права, законодателната рамка и необходимите мерки за защита на интелектуалната собственост.
 
За лектор по темата е поканена доц. д-р Веселина Манева – преподавател в секция “Гражданскоправни науки” в Нов български университет, както и в Института за правни науки към БАН, с широк опит в сферата на правото на интелектуална собственост, авторското и патентното право.
 
За регистрация и достъп до програмата на събитието се свържете с Европейски информационен и иновационен център в БТПП: тел.: 02 / 8117 515, E-mail: een@bcci.bg
 
Обучението е безплатно.

13.12.2013 г.

Още новини:

Видео:

Назад