Назад

Обявяване на резултатите от проучване за информираността за нормативната рамка на трудовоправните и осигурителни отношенияНа 10 октомври, четвъртък, от 11.00 часа в сградата на Българска търговско-промишлена палата (БТПП) на ул. „Искър” № 9, ще се проведе пресконференция, на която ще бъдат представени  резултатите от извършено „Проучване и анализ на достигнатата степен на информираност относно нормативната рамка, регулираща трудовоправните и осигурителните отношения”.
 
Проучването е проведено  в 9 икономически отрасъла на българската икономика на територията на цялата страна. Изготвените аналитични доклади  представят резултатите в териториален и отраслов разрез. Направена е сравнителна характеристика на нагласите на работодатели и служители след проведени информационни и обучителни събития по проект на БТПП, финансиран със средства от европейски социален фонд, програма  „Развитие на човешките ресурси“. 
 
На пресконферецията ще бъдат представени резултатите от анализите за: 
 
Степента на информираност на работодатели и служители по отношение на нормативната рамка, регулираща трудовоправните отношения – в т.ч: наличие на трудови договори, начини на плащане в предприятията, познаване на способите за защита на индивидуални и колективни права. 
 
Познаване на възможностите и механизмите, които БТПП предоставя за повишаване на информираността и защитата на правата на работещите.
 
Сравнителен анализ на практиките на участвали и неучаствали в обучителни  и информационни събития на БТПП.
 
Проучването е извършено в периода юли-септември 2013 г. от екип на обединение „ИНСАЙТ“ с партньори Ноема ООД и Българо-австрийска консултантска компания АД, в рамките на обществена поръчка, финансирана от средства на ОП „Развитие на човешките ресурси“, Европейски социален фонд.
 

 


08.10.2013 г.

Още новини:

Видео:

Назад