Назад

Социалните партньори приеха Aктуализираната стратегия по заетостта 2013-2020

На 2.10.2013 се състоя заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество. 
 
Бяха коментирани необходимите стъпки за заздравяване на тристранния диалог. 
Бе разгледан проект Наредба за условията, по които страните следва да постигнат съгласие при командироване на работници или служители в рамките на предоставяне на услуги в друга държава-членка. Решено бе, че има нужда от поредна доработка на документа и той ще се преразглежда отново в НСТС.
 
БТПП принципно подкрепя проекта на Наредбата, но счита че следва да се прецизират и уеднаквят текстовете. Също така е необходимо да се отразят изключенията, за които директивата не се отнася.
 
Социалните партньори приеха Aктуализираната стратегия по заетостта на България 2013-2020 г., която цели насърчаване на заетостта и по-голям растеж на икономиката. 
 
БТПП изцяло подкрепя този стратегически документ. Той е претърпял положително развитие от първоначалния си вариант, като са взети предвид много от направените предложения на социалните партньори. Отчита социално-икономическата ситуация, правилни приоритети са заложени в нея и конкретни мерки за подобряване на условията на пазара на труда, но трябва да се отчитат регионалните различия на конкретните мерки и програми.
 
Становището на БТПП - ТУК

03.10.2013 г.

Още новини:

Видео:

Назад