Назад

Успешно премина ре-сертификационният одит на Системата за управление на качеството в БТППЗа шеста поредна година в рамките на проведения ре-сертификационен  одит от страна на SGS България на Системата за управление на качеството в БТПП по стандарт ISO 9001:2008, не бяха открити съществени или несъществени несъответствия при функционирането на системата.
 
Системата за управление на качеството обхваща цялата дейност на Палатата, като е организирана в 10 основни и 11 фундаментални процеса със следния обхват: Членство в БТПП, поддържане на Единен доброволен търговски регистър, предоставяне на услуги по издаване и заверка на документи и справки от представители на БТПП в София и в РТПП; Представителство и защита на интересите на бизнеса; Предоставяне на информация, касаеща бизнеса; Бизнес делегации; Организиране на бизнес събития – семинари и обучения, панаири и изложби, кооперационни борси и тематични форуми; Предоставяне на консултации и преводи; Регистрация в Съвет GS1 България, обучение и консултации за приложението на стандартите на GS1; Обучение и консултации по европейски и международни проекти; Управление и изпълнение на проекти; Икономически анализи; Издателска дейност; Компютърни услуги; Арбитраж, Медиация; Връзки с РТПП и с Браншовите организации.
 
В рамките на одита беше отбелязано като наблюдение добрата функционалност на електронната система за организиране на дейността на Арбитражния съд на БТПП, както и прецизността в работата на Единния доброволен търговски регистър на Палатата.
 

03.10.2013 г.

Още новини:

Видео:

Назад