Назад

БТПП представи резултати по проект “ADB Multiplatform” на партньорска среща в СолунВ периода 24-27 септември в гр. Солун, Гърция се състоя среща на партньорите по проект „ADB Multiplatform“, финансиран по Програма за транснационално сътрудничество „Югоизточна Европа“ по линия на Европейския фонд за регионално развитие и Инструментите за предприсъединителна помощ.
 
Основна цел на проекта е да разработи мултимодални транспортни решения, свързващи пристанищата по Черно, Егейско и Адриатическо море със съществуващата жп мрежа и речна система в Югоизточна Европа. Като пряк резултат от проекта се очаква оптимизиране на превоза и намаляване на транспортните разходи чрез използване на центровете за мултимодален транспорт и въвеждане на нови технологии за управление на транспортния поток.
 
В рамките на срещата бе изнесена презентация за изпълнените от БТПП дейности до момента:
проучване на митническите процедури в България и анализ на основните проблеми, с които се сблъскват представителите на бизнеса при транспортиране на стоки; 
проучване на речната информационна система в страната и съществуващите речни информационни услуги;
проучване на съществуващите информационни средства за управление на интермодалния транспорт в Югоизточна Европа.
 
Обсъди се дейността по създаване на центрове за мултимодален транспорт в 4 страни от Югоизточна Европа след които и България. Във тази връзка ще бъдат разработени модели на видове мултимодални центрове, които ще бъдат представени за обсъждане и съгласуване пред заинтересованите лица в България през ноември 2013г. в БТПП.
 
Основната цел на подобен тип центрове се състои в това да обслужва фирми, опериращи в областта на транспорта и логистиката, предлагайки им най-ефективната комбинация от начини на транспортиране, поддържайки транспортните разходи възможно най-ниски.
 
За повече информация:
Дирекция „Европейска интеграция и европейски проекти“, БТПП
Наталия Дичева, тел.: +359 2 8117 416
 

27.09.2013 г.

Още новини:

Видео:

Назад