Назад

Пазарът на труда в България – последици и перспективиПроведе се конференция на тема „Пазар на труда в България и страните от Централна и Югоизточна Европа – последици и перспективи“, организирана от Институт за икономическа политика, с подкрепата на фондация „Ханс Зайдел“.

В конференцията изказаха мнение от Института за икономическа политика, Агенцията по заетостта, Фондация „Ханс Зайдел“ и от КНСБ. 
 
БТПП с голямо внимание следи темата. Председателят на БТПП Цветан Симеонов взе отношение по въпроса за актуалните състояния на пазара на труда в България. В представянето си той се фокусира върху връзката между вложените инвестиции и динамиката на заетостта, наличието на значителни дисбаланси в заплащането по области и сектори в страната, както и предложенията на БТПП за повишаване на заетостта.
 
Цветан Симеонов подчерта, че не само чуждестранните инвестиции са важни за заетостта, но и от голямо значение са и инвестициите на българските фирми. Изравняването им създава една добра конкурентна среда.
 
В изказването си председателят на БТПП обърна внимание върху съществените различия между областите в страната. Тези, които са с над средната работна заплата в България - София (столица), Враца, Стара Загора, София - произвеждат половината (49,4%) от БВП за страната. В секторно отношение след ИТ сектора, най-добре платени (със заплати повече от 2 пъти над средната заплата) са заетите в браншове, при които преобладават естествените и изкуствени монополи – имено към тях имаше отрицателни обществени нагласи.
 
Председателят на БТПП акцентира и върху производителността на труда, която е едно от най-големите притеснения на България и на българските предприемачи, както и изпреварващият ръст на заплатите спрямо производителността на труда. 
 
По повод мерките за заетост, които са субисидирани от държавата, председателят на БТПП констатира, че най-успешната програма е по проект „Ново начало – от образование към заетост“. При нея търсенето изпреварва предлагането и трябва да се помисли и за развитието  ѝ в следващия период.
 
На първа позиция от предложенията на БТПП в подкрепа на заетостта е възстановяването на тристранния диалог. БТПП е на мнение, че в Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности в публичния сектор трябва да се отстрани неговото допълнение - задължението на лица от частния сектор да публикуват своите имущества. „Смисълът на този закон си личеше от заглавието – тези, които харчат от бюджетните пари, те трябва да бъдат във фокуса.“ – отбеляза Симеонов. Всяка една от партиите, които влязоха в Парламента е дала предварително своето съгласие за премахването му. Всички парламентарно представени политически партии ще получат днес предложенията на БТПП за връщане на закона в Европейските му измерения. Тези предложения са подкрепени и от другите работодателски организации.
 
Останалите предложения на БТПП в подкрепа на заетостта - ТУК

22.05.2013 г.

Още новини:

Видео:

Назад