Назад

Бизнесът не вярва само на предизборни обещанияПо-голямата част от членовете на БТПП не виждат в предизборните програми конкретни мерки за изпълнение на поетите обещания от партиите. Това показват резултатите от проведено от БТПП анкетно допитване в периода 25.04-26.04.2013 г. сред членовете на Палатата във връзка с предизборната кампания и обявените ангажименти. 53% от анкетираните споделят, че в предизборните програми липсват конкретни мерки за изпълнение на обещаното.

По отношение на заетостта, която е поставена като приоритет от повечето политически партии, над половината от фирмите (54%) са на мнение, че липсва обосновка за изпълнението на този приоритет. 

Бизнесът предупреждава, че при увеличаване на преките данъци и ДДС ефектите преди всичко ще са свързани с нарастване на сивата икономика (според 73%) и ръст на безработицата (според 48%). Едва 5% считат, че увеличаването на данъчната тежест ще доведе до повече приходи в бюджета.

Основната част от бизнеса е на мнение, че в предизборните програми на партиите липсват ясни предложения за решаване на проблемите с монополите (според 78% от фирмите), в здравеопазването (според 76%), в образованието (според 67%) и в пенсионната система (според 75%).

Детайлни резултати от анкетно проучване „Предизборни програми-Икономическа част“:

1.Според Вас в предизборните програми посочени ли са конкретни мерки за изпълнение на обещанията?

 • Да - в повечето: 5%
 • Да - само в някои: 42%
 • Не - в повечето: 33%
 • Не - в нито една: 20%

2. Създаването на нови работни места е един от приоритетите на повечето партии. Как оценявате обосновката за изпълнението на този приоритет?

 • Има достатъчно добра обосновка: 5%
 • Отчасти има обосновани мерки: 41%
 • Липсва обосновка: 54%

3. Какви ще са ефектите според Вас ако бъдат увеличени данъци като корпоративния, данъка върху доходите на физическите лица и ДДС?

 • Увеличаване на сивия сектор: 73%
 • Намаляване на сивия сектор: 0%
 • Увеличаване на бюджетните приходи: 5%
 • Намаляване на бюджетните приходи: 31%
 • Ръст на безработицата, заради повече разходи на работодателите: 48%
 • Увеличаване на корупцията: 22%

Сборът надхвърля 100 поради възможността за посочване на повече от един отговор.

4. Според Вас до каква степен са ясни предложенията в предизборните програми за решаване на проблемите в следните области: монополите, здравеопазването, образованието, пенсионната система?

  Има ясни предложения Липсват ясни предложения Не съм запознат достатъчно Без отговор
МОНОПОЛИТЕ 8% 78% 8% 6%
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 11% 76% 10% 3%
ОБРАЗОВАНИЕТО 14% 67% 16% 3%
ПЕНСИОННАТА СИСТЕМА 8% 75% 9% 8%

5.Има ли идеи в предизборната кампания, които считате за ВРЕДНИ за бизнеса? 

Фирмите определят като вредни за бизнеса следните идеи, разпространявани в предизборната кампания: 

 • Диференциран подоходен данък за физическите лица и увеличение на данъците
 • Общите обещания, без конкретни начини за реализация, без информация от къде ще се осигури финансирането им
 • Идеите за национализация
 • Обещанията за бърз растеж на доходите (напр: минимална заплата от 1000 лв.), които при нисък икономически ръст няма как да се изпълнят.

 


07.05.2013 г.

Още новини:

Видео:

Назад