Назад

Бизнесът залага на качеството и се надява на по-добро обслужване и експортно кредитиране 

Бизнесът залага на качеството, за да подобри пазарните си позиции и се надява на адекватно партньорство от страна на държавата. Това показват резултатите от анкетно проучване, проведено от БТПП в периода 19-21 март 2013 г. сред членовете на Палатата. Допитването е във връзка с актуалната икономическа ситуация у нас и възможностите за разширяване на българския износ.
 
Българските фирми са разтревожени от продължаващата слаба икономическа активност в ЕС, дори над половината от анкетираните (52%) съобщават, че проблемите в ЕС ги карат да се преориентират към нови пазари в по-далечна перспектива. 
Все пак, в краткосрочен план, 40% от фирмите виждат възможности за растеж на износа им през следващата една година. 34% от анкетираните очакват ръст на българския експорт в някои държави от БРИКС като Бразилия, Русия, Индия, Китай и Южна Африка.
 
Като основни пречки при експорта българските износители посочват трудностите при намирането на партньори (при 38%) и недостигът на капитал за финансиране (при 36% от анкетираните). Русия, Сърбия, Турция и Украйна най-често се посочват като дестинации, в които фирмите имат затруднения при реализиране на продажби.
 
Бизнесът определя качеството на стоките (според 62% от фирмите) и намирането на подходящи партньори (според 52%) като двете водещи области, в които българските фирми е необходимо да работят за повишаване на експортните възможности.
 
„За БТПП е окуражаващо, че българският бизнес осъзнава че най важното условие за успеха на който и да е пазар е качеството на стоките и услугите“, коментира председателят на БТПП Цветан Симеонов. 
 
Очакванията за подкрепа и съдействие на фирмите, продаващи на външните пазари, са насочени към подобряване на обслужването от държавните институции и облекчаване на условията по експортно кредитиране. Например, помолени да конкретизират в кои области е необходима подкрепа и съдействие за българските износители, 73% от анкетираните заявяват, че трябва да се подобри обслужването от държавните институции. Малко над половината (56%) считат, че е необходимо облекчаване на условията по експортното кредитиране, 35% считат, че чрез организиране на форуми между българските фирми ще се окаже съдействие на експортно ориентирания бизнес. 31% от анкетираните определят подобряването на инфраструктурата като стъпка за насърчаване на износа; 24% са категорични, че е необходимо облекчаване на митническото обслужване.
 
Според коментара на председателя на БТПП Цветан Симеонов всяка партия, която включи в икономическата си програма тези мерки, би могла да има подкрепата на експортно ориентирания бизнес.
 

11.04.2013 г.

Още новини:

Видео:

Назад