Назад

Среща с председателя на Патентно ведомство 

На 5 април 2013 г. се проведе среща в Патентно ведомство между председателя на институцията проф. Камен Веселинов и главния секретар на БТПП Васил Тодоров. На срещата присъства и заместник-председателят на ведомството Зорка Милева.
 
Бяха обсъдени въпроси относно възможността да бъдат организирани съвмести семинари по теми, свързани със защита на индустриалната собственост, както и  сътрудничество в областта на обмена на информация. 
 
Главният секретар на БТПП детайлно представи информационните канали на Палатата, чрез които информация от Патентно ведомство, касаеща бизнеса, може да бъде разпространявана до фирмите.
 
Беше обсъдена и необходимостта от представяне на чуждестранните инвеститори на структурирана информация за правилата за защита на индустриалната собственост в случаите на трансфер на технологии на българския пазар.
 

08.04.2013 г.

Още новини:

Видео:

Назад