Назад

БТПП участва в представянето на първото годишно изследване на ИПИ - "Регионални профили: показатели за развитие 2012"Икономисти от Института за пазарна икономика (ИПИ) представиха първото годишно изследване „Регионални профили: показатели за развитие 2012” на кръгла маса пред експертна аудитория от администрацията, неправителствения сектор, бизнес организациите и др. Темата бе: „Регионалното развитие на областите в България – подходи за анализ и ключови въпроси”. В срещата взе участие представител на Палатата - Олга Чугунска – анализатор в БТПП.

Изследването представя социално-икономическото състояние и развитие на областите в България въз основа на 57 индикатора, обединени в осем категории – икономика, инфраструктура, бизнес среда, демография, образование, здравеопазване, околна среда и социална среда. 
 
Светла Костадинова, изпълнителен директор на Института за пазарна икономика, изказа благодарности към БТПП, която чрез регионалните търговско-промишлени палати/камари съдействаха за представяне гледната точка на бизнеса при срещите на регионално ниво.
 
БТПП счита, че информацията от изследването е ценна както за българските и чуждестранни инвеститори, представяйки условията за бизнес и живот в 28-те области на страната, така и за администрацията - при подготовката на документи за регионално развитие. 
 
Повече информация можете да откриете на следния интернет адрес: http://www.regionalprofiles.bg/bg/
 

29.01.2013 г.

Още новини:

Видео:

Назад