Назад

БТПП участва в началната среща по проект GuardEn

 

В периода 26 – 27 ноември 2012 г., в гр. Триполи, Гърция, се състоя първата среща по проект „GuardEn”, който е по програма за транснационално сътрудничество Югоизточна Европа. В проекта участват организации от 8 страни - България, Гърция, Италия, Румъния, Словения, Сърбия, Унгария и Република Хърватска. Българските партньори са БТПП и „Аграрен Университет – Пловдив“.
Проектът е с продължителност 2 години, а основните му дейности са свързани  с разработването на съгласувана стратегия за опазване на околната среда чрез създаване на нов стандарт за приложение.
 
По време на срещата партньорите представиха дейностите, за които ще бъдат отговорни в рамките на изпълнението на проекта. БТПП има за цел да събере документи за нормативната уредба в България във връзка с опазването на околната среда, да участва в изготвяне на различни анализи и насоки, както и да създаде списък със заинтересовани страни. 
 
Основната цел на проекта ще бъде създаването и внедряването на “GuardEn“ стандарт във фирмите от звено земеделие и хранително-вкусова промишленост. Стандартът ще представлява съвкупност от „добрите практики“, съществуващи в досегашните критерии и норми за екология и корпоративна социална отговорност.
 
За повече информация можете да се обръщате към Дирекция ”Европейска интеграция и проекти”, тел. 02 / 8117 556,

29.11.2012 г.

Още новини:

Видео:

Назад