Назад

На конференция Правни проблеми на строителното предприемачество Палатата представи свое проучванеПредставители на БТПП участваха в експертна конференция на тема „Правни проблеми на строителното предприемачество”, организирана от Съюза на юристите в България, с подкрепата на Президента на Р България.

В рамките на конференцията участваха още представители на Върховния касационен съд, Върховната касационна прокуратура, Съюза на юристите в България, Нотариалната камара, Българската предприемаческа камара в строителството (БПКСтр) и Българската национална асоциация „Активни потребители”, които представиха своите предложения за решаване на проблемите в строителното предприемачество.
 
Бяха дискутирани възможностите за правната регламентация на професията „строителен предприемач”, въвеждането на нотариална заверка на предварителния договор за покупко-продажба на недвижим имот и вписването му в регистър, създаване на интернет страница с полезна информация с цел намаляване на имотните измами и др.
 
Лъчезар Искров, член на Изпълнителния съвет на БТПП и Председател на Съвета на браншовите организации при БТПП, изрази позицията в подкрепа на предприемачите в строителството и постигане на по-голяма прозрачност с цел ограничаване на имотните измами. В тази връзка още от май 2011 г. Българската търговско-промишлена палата и Българската предприемаческа камара в строителството съвместно поддържат регистър, в който се вписват търговци, които отговарят на критериите за „строителен предприемач”, утвърдени от Управителния съвет на БПКСтр.
 
Г-н Искров представи и резултатите от анкетно допитване сред членовете на Палатата в периода 26-28.11.2012 г., свързано с проблемите в строителното предприемачество, показателни за неободимостта от повече информация и публични дискусии:
 
1 Предварителен договор за продажба на недвижим имот и строителство:
 При продажба на недвижим имот необходим ли е според Вас предварителен договор?
ДА     73 %    НЕ  1 %  Без отговор 20 %
 
Считате ли, че трябва да се предвиди законова възможност предварителния договор да се вписва в имотния регистър ?
ДА    60 %     НЕ   20 %  Без отговор 20 %
 
При закупуване на жилище „на зелено”, предварителен договор за изработка дава ли Ви гаранция за изпълнение?
ДА    7 %   НЕ   73 %   Без отговор 20 %
 
2. Строителен предприемач –  статут
Има ли необходимост според Вас от дефиниция в закон на строителния предприемач?
ДА    53 %  НЕ  27 %   Без отговор 20 %
 
Необходимо ли е според Вас строителният предприемач да се регистрира в специален регистър?
ДА     53 %   НЕ  27 %  Без отговор 20 %
 
3. Застраховане
Необходимо ли е според Вас един предварителен договор за продажба на недвижим имот да се застрахова?
 ДА     47 %   НЕ  33 %  Без отговор 20 %
 

30.11.2012 г.

Още новини:

Видео:

Назад