Назад

БТПП на Общото събрание на Асоциацията на Балканските Палати/ABC/

Замeстник-министърът на Кипър по въпросите на ЕС Андреас Мавроянис: Възстановяването на Европа няма да се случи без възстановяването на бизнеса.
Велемир Милюшкович – председател на Стопанската палата на Черна горa

Председателят на Българска търговско-промишлена палата г-н Цветан Симеонов взе участие във второто Общо събрание на Асоциацията на Балканските палати /ABC/ за 2012 г. Събитието се проведе в гр. Никозия, Кипър.

 
Събранието бе открито с приветствие на г-н Фидиас Пилидес, председател на Кипърска търговско-промишлена палата. По време на срещата бяха обсъдени резултатите от Кипърското председателство на Съвета на ЕС, значимостта на малките и средни предприятия за развитието на бизнес дейността в Европа. Бяха засегнати въпросите за създаване на благоприятна среда за бизнеса и проблемът със закъсняването на плащанията.
 
Според замeстник-министъра на Кипър по въпросите на ЕС Андреас Мавроянис Възстановяването на Европа няма да се случи без възстановяването на бизнеса. Кохезията на общия пазар е най важното условие за по-добро бъдеще на фирмите. Броят на безработните в Европа е равен на броя на МСП,  а това значи при подобряване на условията за бизнеса само по още едно работно място във фирма за генералното решаване на въпроса.
 
По време на презентацията бе отбелязано и започването на преговори между ЕС и Япония, както и преговори за присъединяването на Черна гора.
 
В Общото събрание на ABC бе разгледаната темата как Палатите се включват в реализирането на Европейски проекти. Последва дискусия на кръгла маса, в която представителите на Балканските палати споделиха своя опит.
 
Г-жа Александра Галаноу, председател на Кипърската федерация на жените-предприемачи, представи доклад от вчерашната среща на Съвета на жените предприемачи.
 
В последната сесия от Общото събрание бе избрано новото председателство на ABC за 2013 г. Начело е Велемир Милюшкович – председател на Стопанската палата на Черна гора. Този избор се свързва и с предстоящото отбелязване на 75 годишния юбилей  от създаването на търговските палати в Черна гора.
 
==============================
Асоциацията на Балканските палати е основана по инициатива на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) през септември 1994 г. Нейната основна задача е да съдейства на фирмите от страните членки в развитието на техните двустанни и многостранни връзки и да спомага за либерализацията на търговията на Балканите чрез конкретни предложения към правителствата.

30.11.2012 г.

Още новини:

Видео:

Назад