Назад

Заседание на Бюрото на Съвет GS1 България

Заседание на Бюрото на Съвет GS1 България се проведе днес. Представена беше информация за участието в регионалния форум на „GS1 в Европа“ в Букурещ /15-19 октомври 2012/. Акцентите бяха поставени върху електронното правителство и електронното фактуриране.  /За повече информация относно: темите от форума в Румъния: http://www.bcci.bg/news/4665форумът в Букурещ: http://www.gs1.eu/regionalforum/bucharest ;/

Анализиран беше въпросът за срока на обработка на документи при регистрация на фирми за членство в GS1 България. Цветан Симеонов, председател на БТПП и председател на Съвет GS1 България към БТПП, обърна внимание на необходимостта от допълнително съкращаване на сроковете на обслужване и възможност за получаване на документи в същия ден. 

Бяха прегледани предложения за стартиране на проекти – електронно фактуриране на членския внос; възможности за генериране на стандартни GS1 логистични етикети в интернет; развитие на функционалността на информационната система.
 
Беше предоставена информация за международни организации, които са напреднали по отношение осигуряване на проследимост и, с които е възможно бъдещо партньорство.
 
На заседанието членовете разгледаха и списъка за утвърждаване с новоприетите членове от GS1 България за периода 20.09-27.11.2012. Бе представен и доклад за финансовите резултати за 10те месеца на 2012.
 

28.11.2012 г.

Още новини:

Видео:

Назад