Назад

Участие в международна конференция „Влиянието на икономическата криза върху индустриалните отношения и политиките за справяне с кризата” 

Социалният диалог между МТСП, синдикатите и работодателските организации е ключов механизъм за преодоляването на последствията от икономическата криза, каза министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов днес на конференция „Влиянието на икономическата криза върху индустриалните отношения и политиките за справяне с кризата”. Той запозна присъстващите с действията на българското правителство и социалните партньори в областта на заетостта като се позова на данни на НСИ. Според националната статистика коефициентът на безработица на лицата между 15-24 години от наблюдението на работната сила за 2-то тримесечие на 2012 г. намалява с 3 пункта спрямо коефициента за 1-то тримесечие на годината.
 
БТПП подкрепя изцяло усилията на правителството за преодоляване на негативните тенденции в социалната сфера, каза председателят на БТПП в изказването си на конференцията. Като приоритетна група на пазара на труда той посочи младежите до 29-години. Същевременно отбеляза, че редица сектори на икономиката се развиват успешно, производителността и доходите растат. Във връзка с разпространението на КТД, Симеонов отбеляза, че към тази практика трябва да се подхожда изключително предпазливо, за да не се „захранва” сивия сектор.
 
Председателят на Палатата се спря и на ролята на диалога, като даде пример с изготвянето на антикризисната програма и отбеляза, че според анализатори, резултатът от изпълнението й е висок.
 
Симеонов изтъкна и един парадокс – в условия на криза, от една страна, членовете и на работодателските организации, и на синдикатите се затрудняват да плащат членски внос, а от друга - нуждите от защита и подкрепа растат.
 
Зинаида Златанова, ръководител на Представителството на ЕК в България, се спря на усилията на ЕС към възстановяването на индустрията. В тази връзка тя отбеляза многообразните и нарастващи изисквания и регламенти към индустриалните предприятия, включително и свързаните с отпадъците и опазването на околната среда. Всичко това затруднява европейските индустриалните предприятия, ограничава тяхната конкурентоспособност и ги поставя в неравностойна позиция спрямо фирми от други държави, където няма такива изисквания.

15.11.2012 г.

Още новини:

Видео:

Назад