Назад

Бизнес етиката -основен принцип за устойчива бизнес среда

Партньорските организации на БТПП - Американската търговска камара в България, Германо-българската индустриално-търговска камара и Австрийският бизнес кръг, организираха конференция на тема: „Бизнес етиката: основен принцип за устойчива бизнес среда“.

Събитието беше под патронажа на г-н Росен Плевнелиев, президент на Република България, и с подкрепата на посолствата на САЩ, Германия, Австрия и Великобритания. 
 
Форумът събрa ключови членове на правителството, парламента, европейски и американски институции, дипломати и представители на бизнеса от водещи международни компании. Сред специалните гости бяха: Тотю Младенов, министър на труда и социалната политика, Диана Ковачева, министър на правосъдието, Цветан Симеонов, председател на БТПП и др. 
 
Дискутираха се актуални въпроси, които са във фокуса на БТПП, свързани с нормите и принципите за постигане на устойчив бизнес климат, международните бизнес практики за прозрачност и законосъобразност в сферата на обществените поръчки, взаимовръзката между бизнес етиката и корпоративната социална отговорност, както и препоръки за подобряване качеството на регулативната среда. В дейността на БТПП специално място заема Кодексът по етика, приет през 1994г . Всички членове на Палатата са запознати и се подписват под него. 
 
В своето приветствие президентът на България се спря на следните приоритети: електронно правителство, екосистеми и иновации, допитване до обществения съвет при държавните институции по всички въпроси.  Росен Плевнелиев отбеляза: „Кризата е тест, тя ни прави по-дисциплинирани. Тя ни кара да инвестираме по-умно, да променим дори и начина, по който правим бизнес. А винаги администрацията може да работи по-добре в подкрепа на бизнеса. Това би мотивирало много инвеститори да инвестират в България.“ Плевнелиев подчерта, че бизнесът е партньор на държавата в програмата "България 2020". "Така ние заедно задаваме дългосрочните национални приоритети и гарантираме, че те няма да бъдат подменени, независимо кой е на власт, отбеляза президентът Росен Плевнелиев.
 

12.11.2012 г.

Още новини:

Видео:

Назад