Назад

Заседание на Направляващия съвет по операция „Повишаване гъвкавостта и ефективността на пазара на труда чрез активни действия на социалните партньори”

Днес в Министерството на труда и социалната политика се проведе среща на Направляващия съвет за коoрдинация на изпълнение на договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» – проект „Повишаване гъвкавостта и ефективността на труда чрез активни действия на социалните партньори“.

Цветан Симеонов, председател на БТПП, взе участие в заседанието заедно с ръководителите на проекти на следните организации: Асоциация на индустриалния капитал в България; Българска стопанска камара; Конфедерация на независимите синдикати в България; Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Конфедерация на труда «Подкрепа».
 
Участниците докладваха напредъка в развитието на тематичните области/ политики, попадащи в обхвата на интервенция на проектите, в рамките на операцията „Повишаване гъвкавостта и ефективността на труда чрез активни действия на социалните партньори“.
 
Председателят на Палатата отчете напредъка в работата на отговорните за реализирането на програмата служители. Той даде висока оценка на изпълнението на операцията и подчерта положителния ефект за ограничаване на сивия сектор при трудовоправните и осигурителни отношения. Той изрази задоволство от постигнатите резултати и от ползотворното сътрудничество с Агенцията по заетостта и Министерството на труда и социалната политика.
 

13.11.2012 г.

Още новини:

Видео:

Назад