Назад

Обществено обсъждане на проекта “Южен поток” и преговорите за сключването на нов газов договор

На 13.11.2012 г. се проведе извънредно заседание на Консултативния съвет за индустриална стабилност в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ). Заседанието беше ръководено от Делян Добрев, министър на икономиката, енергетиката и туризма, като участие взеха и Българска търговско-промишлена палата, Българската агенция за инвестиции, Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, Българската банка за развитие, Българския енергиен холдинг, Българската стопанска камара, Асоциацията на индустриалния капитал в България и др. На заседанието БТПП беше представена от Васил Тодоров – главен секретар на Палатата. 

В рамките на съвещанието беше посочена информация за хода на преговорите по проекта „Южен поток“ и сключването на новия газов договор.
 
Съгласно представената на заседанието информация, проектът за изграждане на „Южен поток” на българска територия не предвижда нашата държава да се обвързва с корпоративни и държавни гаранции. 
 
По отношение на преговорите за сключването на нов договор за доставка на природен газ беше посочено, че продължава обсъждането все още на най-важната част – цената по договора. Очакванията на министерството са да бъде договорена по-голяма отстъпка от получените 11% намаление, които се използват като изходна база при преговорите. Новият договор ще бъде за срок от 6 години.
 
По време на срещата се проведе дискусия относно очакванията на бизнеса,  регулаторния орган да определи цена на природния газ с по-значителна отстъпка, в случай че такава бъде договорена - за разлика от ситуацията при последното определяне на цените, когато ДКЕВР при договорена отстъпка от цената на природния газ с 11% намали цената за крайните потребители с 0,67% - с цел положителната разлика от 70 млн. долара да отиде за покриване на загубите на обществения доставчик. В тази връзка от страна на БТПП беше уточнено, че вместо да се ощетява бизнеса, който поема в този случай загубите на обществения доставчик, генерирани от несъбрани вземания от клиенти – е необходимо да се използват работещи инструменти за преодоляване на междуфирмената задлъжнялост – каквато е арбитражната клауза. 
 
Васил Тодоров посочи, че с приключване на преговорите по подписване на новия газов договор, се очаква като важна последица да възникне предвидимост и възможност за по-точно планиране на разходите на бизнеса в средносрочен и дългосрочен план.
 

14.11.2012 г.

Още новини:

Видео:

Назад