Назад

ВЕИ: Необходимо е балансирано и общоприемливо решение

 

На среща в БТПП бяха коментирани резултатите от дискусия за инвестиционните механизми за енергийна ефективност, организирана съвместно от Германското посолство, Федералното министерство за опазване на околната среда, природата и ядрената сигурност, както и Българското училище за политика „Димитър Паница“.
 
Коментирвана бе връзката между въпросите на енергийна ефективност и възстановяемите енергийни източници /ВЕИ/, въпрос, който в последно време, като че ли се  подценява в страната. 
 
Средното потребление на електроенергия в ЕС е два пъти по-голямо, отколкото в България, въпреки 4 до 5 пъти по-голямата енергийна ефективност. Като се има предвид това обстоятелство и фактът, че потенциалът за енергийна ефективност е много по-малък от общоприетите мнения в обществото и съобщенията в пресата, може да се очаква при едно средно икономическо развитие в страната през следващите десетилетия, въпреки големите усилия, включително на президентството за максимални резултати в областта на енергийната ефективност, че нуждата от електроенергия в България през следващите години значително ще порасне.
 
Беше оценено като нелогично решението на ДЕКЕВР от 14.09.2012 г., за въвеждане на т.н. „такса за присъединяване“ за ВЕИ, която не само е противоконституционна, но и със своя размер за някои фотоволтаични паркове стига до 40% от дохода, с което става икономически непоносима и осъжда на фалит голяма част от инвеститорите, създавайки големи проблеми за финансиращите банки. 
 
В тази връзка, председателят на БТПП Цветан Симеонов, заедно с неговите съветници по енергийните въпроси - Владимир Пенков, управляващ съдружник на адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори“ и член на УС на БТПП и Светослав Димитров- съдружник и адвокат от същото дружество, на специална среща проведена на 14.11.2012 г., обсъждайки резултатите от кръглата маса посветена на предизвикателствата пред производството на електрическа енергия от ВЕИ на 31.10.2012 г., отново призова внимателно да се обмислят необходимите мерки за решаване на проблемите, като не се прехвърля цялата тежест отново върху бизнеса и по-специално производителите на ВЕИ, а в диалог, проведен при пълна прозрачност.
 
 

ВИЖТЕ ПОДРОБНОСТИ В СТАНОВИЩАТА НА КРЪГЛАТА МАСА ЗА ВЕИ

 

14.11.2012 г.

Още новини:

Видео:

Назад