Назад

БТПП участва в конференция за медиация

Професионалната асоциация на медиаторите в България (ПАМБ) в сътрудничество с Интегриерте Медасион Германия (Integrierte Mediation) и Европейската асоциация на съдиите за медиация (GEMME), организираха на 1 и 2 ноември Международна конференция за трансгранична медиация в София.

Конференцията представлява интерес за Българската търговско-промишлена палата, като пионер в развитието на медиацията у нас и като институция с традиции в областта на прилагането на алтернативни способи за решаване на спорове. От 2005г. действа Център за медиация при БТПП. 
 
В рамките на конференцията БТПП използва възможността за обмен на опит и добри практики. Палатата популяризира сред своите членове, бизнес средите и обществеността предимствата на медиацията като ефективен, бърз и икономичен извънсъдебен способ за разрешаване на спорове.
 
Конференцията се организира в рамките на проект «Европейска мрежа на медиатори за разрешаване на трансгранични спорове», финансиран от Европейската комисия.
 
В рамките на конференцията широк кръг професионалисти: съдии, медиатори, преподаватели, бизнесмени и политици, представиха възможностите за трансгранична медиация при търговски, семейни, междукултурни и други спорове; спорове в областта на интелектуалната собственост; нови подходи за решаване на спорове, в това число възстановително правосъдие и он-лайн медиация.  
 
Лекторите са изтъкнати специалисти от България и Европа, с опит в областта на медиацията: Диана Уолис – бивш заместник-председател на Европейския парламент и от Международния институт по медиация; Алес Залар – бивш министър на правосъдието, Словения; Средан Симак – съдия, председател на Хърватската асоциация на медиаторите; Драгос Калин – съдия, апелативн съд – Букурещ, Румъния; Роберта Регацони от Търговска камара – Милано, Арбитражна камара – Милано, Италия; Свилена Димитрова – ПАМБ; проф. Добринка Чанкова – Югозападен университет „Неофит Рилски“, Благоевград.
 
Развитието на алтернативните способи за разрешаване на спорове и в частност на медиацията представлява трайна европейска политика, получила приоритетно място в програма „Основни права и правосъдие” на Европейската комисия. За съдебната система това означава прилагане на европейски стандарти в правораздаването; за бизнеса – благоприятна среда за развитие чрез разширени възможности за преодоляване на противоречията и изгодно сътрудничество; за гражданското общество – подобрен достъп до правосъдие и стъпка напред в постигането на демократичните ценности на Европа 2020.
 

02.11.2012 г.

Още новини:

Видео:

Назад