Назад

Успешно реализираните проекти са най-добрата реклама на възможностите на икономиката 

Изпълнителният директор на Българска агенция за инвестиции (БАИ) Борислав Стефанов, се срещна с председателя на БТПП Цветан Симеонов за синхронизиране на усилията между двете институции за по-добро представяне на България и възможностите за инвестиции в нашата икономика.
 
 
Фокусът беше поставен на представянето и даването на гласност на информация за реализираните вече инвестиционни проекти, както и на търсенето от страна на инвеститори на изгодни проекти в България. Споделено бе, че информацията за успешно реализираните проекти е най-добрата реклама на възможностите на икономиката в този момент. 
 
 
Господата Стефанов и Симеонов препоръчаха засилване контактите с представителите на местната власт с цел събирането на информация за реализирани успешни инвестиционни проекти, както и за включване на мерки за подпомагане на бизнеса в техните планове.
 
 
От името на Палатата председателят се ангажира да напомни на своите членове, че интересът към България и към инвестициите в икономиката ще бъде поощрен от по-голяма активност и по-добре представяне на резултатите от реализираните проекти като добра практика. 
 
 
Цветан Симеонов отбеляза, че разчита на по-голяма активност от страна на фирмите, особено на тези, които срещат затруднения (административни, законодателни) при реализирането на проекти, за предоставянето на информацията на Палатата. 
 

01.11.2012 г.

Още новини:

Видео:

Назад