Назад

БТПП отправя покана за участие в бизнес делегация 11-15 декември в Токио

Форум „Invest in Bulgaria”International Tokyo Chamber of Commerce and Industry Building


 

 

Българската търговско-промишлена палата отправя покана за участие в бизнес делегация, придружаваща г-н Делян Добрев, министър на икономиката, енергетиката и туризма в периода 11-15 декември в Токио.
 
На 14 декември 2012 г. в японската столица ще се проведе българо-японски инвестиционен форум, организиран от Българската агенция за инвестиции. В събитието ще участват представители на правителството, ръководители на водещи японски компании, корпоративни и финансови съветници от България и Япония, които ще споделят опит по отношение на възможностите и ползите от инвестиции в България. Форумът ще има за фокус следните сектори: транспортно оборудване, машиностроене, електроника, химическа индустрия и логистика. Същия ден ще се отбележи 40 годишнината от основаването на Българо-японския икономически съвет. Предвиждат се срещи с местни партньори. Моля, вижте проект на програма.
 
Япония е приоритетен търговско-икономически партньор на Република България. С цел стимулиране на търговско-икономическите връзки между двете страни, през 1972 г. е създаден неправителствен Българо-японски икономически комитет, преименуван през 2004 г. в Българо-японски икономически съвет – БЯИС. БЯИС е организация на представители на частния български и японски бизнес. Негови членове са известни японски корпорации с икономически интереси в България. Секретариатът на организацията от българска страна е в БТПП. Г-н Делян Добрев, министър на икономиката, енергетиката и туризма, е почетен председател на съвета.
 
За 2011 г. двустранният стокообмен възлиза на 127.0 млн. щ. д. (увеличение с 10.9 % спрямо 2010 г.), в т. ч. 94.9 млн. щ. д. внос и 32.1 млн. щ. д. износ. Външнотърговското  салдо е отрицателно и възлиза на -62.8 млн. щ. д. Спрямо 2010 г. износът е нараснал с 50.5 %, а вносът – с 2 %.
 
В структурата на българския износ за Япония преобладават изделия със сравнително ниска степен на преработка. В по-малки количества са стоките с висока добавена стойност – машини, съоръжения, високи технологии. Вносът от Япония обхваща предимно стокови групи като автомобилни превозни средства, машини и апарати, продукти на химическата промишленост и др.
Високите стандарти на японския пазар и отдалеченото му географско положение налагат българските фирми да разработват продукти с висока степен на преработка, отговарящи на изискванията на японските потребители. Поради ниската степен на самозадоволяване на Япония със селскостопанска продукция и храни (едва 40%) съществуват възможности за увеличаване на българския износ за Япония на този вид стоки. Една подходяща пазарна ниша за българските производители са екологично чистите и здравословни продукти. 
 
Съществува добро партньорство при разработване и осъществяване на проекти в България, финансирани от японски финансови институции и партньори: рехабилитация на ТЕЦ “Марица Изток 2” ЕАД, проект за изграждане на ветроенергиен парк „Калиакра”, проект за разширяване на пристанище Бургас, проект за удължаване на софийското метро, проект за за изграждане на контейнерни терминали на пристанищата Варна и Бургас. Осъществява се сътрудничество между „Мейджи Деъриз” и „Ел Би Булгарикум. Корпорация „Тошиба” участва в няколко енергийни проекти у нас. Изграждането на пречиствателна станция за отпадни води в мини „Елаците” АД и прехвърляне на технология за пречистване на води, съдържащи тежки метали също се извършва с японски партньор и т.н.
 
При желание за участие в състава на бизнес делегацията, моля изпратите попълнена приложената регистрационна форма и копие от международен паспорт на участника в срок до 12 ноември 2012 г.  на електронна поща: g.dimitrova@bcci.bg. По-рано потвърдилите участие ще се ползват с предимство. 
 
За повече информация относно бизнес делегацията организирана от БТПП, моля да се обръщате към дирекция „Международно сътрудничество и международни организации” при БТПП на тел.: 02/ 8117 489 и 02/8117 421.
 
Таксата за участие възлиза на 1730 евро и включва: самолетен билет, настаняване в хотел 4 звезди, вътрешен транспорт, една вечеря, организационна такса, застраховка. Таксата можете да преведете по банков път в срок до 16 ноември 2012г.
 
Банкови сметки на БТПП:
УниКредит Булбанк
Пл. „Света Неделя” 7, София
BIC: UNCRBGSF 
IBAN: BG97 UNCR 7630 1200 3081 16 
в евро УниКредит Булбанк
Пл. „Света Неделя” 7, София
BIC: UNCRBGSF 
IBAN: BG25 UNCR 7630 1000 3081 19
в лева
 
Приложения: 
 

30.10.2012 г.

Още новини:

Видео:

Назад