Назад

Кръгла маса относно проблемите в сектора на възобновяемите енергийни източници

Днес се проведе кръгла маса относно проблемите в сектора на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ). В дебатите участваха държавни институции от енергийния сектор, производители на енергия от ВЕИ, електроразпределителни дружества, финансови институции и работодателски организации. Амбицията на организаторите, сред които и БТПП, е да се предостави платформа за конструктивен диалог на всички заинтересовани страни и чрез открита дискусия да се очертаят балансирани решения, които да бъдат във взаимен интерес за държавата, бизнеса и обществото. Повод за провеждане на кръглата маса са актуалните сътресения във ВЕИ сектора, свързани основно с Решението на ДКЕВР от 14.09.2012 г., с което бяха определени "цени за достъп" до мрежата за ВЕИ производители.

 
Пропусната е възможността да се направи предварителна оценка на въздействието, което е задължението за всяка една нормативна промяна в България, посочи председателят на БТПП Цветан Симеонов. Палатата е против да продължава политиката на прехвърляне върху бизнеса на неуредиците и финансовите изкривявания в енергийния сектор. Цената на тока продължава да е по-висока за фирмите, отколкото за гражданите, с което върху фирмите се прехвърля част от социалната програма на държавата и на правителствата в последните години. Не е допустимо отново върху бизнеса да се прехвърли тази тежест. Формално погледнато, тежестта се прехвърля върху фирмите, работещи в сектора на възобновяемите енергийни източници, но неизбежно рано или късно той ще рефлектира върху други сектори, също и върху цялата икономика. В този смисъл трябва да се търси друго решение, не това, което е предложено, подчерта председателят на Палатата.
 
Участниците в кръглата маса се обединиха около мнението, че т. нар. "зелена добавка" в цената на тока не се изчислява правилно и това поражда дефицити в системата, от които страдат не само производителите, но и електроразпределителните дружества.
 
Основният извод, до който стигнаха участниците в дискусията, е че липсва прозрачна и предвидима регулаторна и законодателна рамка за ВЕИ бизнеса. Мнението им беше подкрепено от посланици, бизнес организации и представители на банковия сектор. 
 

31.10.2012 г.

Още новини:

Видео:

Назад