Назад

GS1 България за повишаването безопасността в здравеопазването 

В Лисабон, Португалия приключи 22-рата конференция Global Healthcare Conference, провеждана под егидата на GS1. Мотото на конференцията е „Глобален, хармонизиран подход за повишаване безопасността на пациентите”. Акценти в конференцията бяха приложението на стандартите GS1 в болниците и уникалната идентификация на медицинските изделия.
 
 
Факт е, че през юли 2012 година Американската Асоциация за храните и лекарствата, FDA, публикува предложение за регламент, за уникална идентификация на медицинските изделия в САЩ. Участниците в конференцията направиха и корекции по отношение на класификацията на медицинските изделия, времевата схема за въвеждането и предвиденото изграждане на централна база данни с информация за медицинските изделия.
 
 
По темата е публикувана Европейска директива за медицинските изделия, където се дефинира този въпрос и достатъчно ли е той да остане в юрисдикцията на асоциацията IMDRF, която е изцяло организация на индустрията? Тези въпроси бяха обсъждани в последвалата дискусия , като основната идея е, че въвеждането на Уникален идентификатор на медицинските изделия не е просто технически въпрос,  а по-скоро е политически. Необходими са ясни правила от съответните регулаторни органи, ще трябва отлична координация на работата за използването на глобален стандартизиран подход, който да се отнася до производители, дистрибутори, болници и други здравни структури.
 
 
В отделна пленарна сесия беше представен доклад на фирма McKinsey & Company, който представя данни за ползите и ролята на глобалните стандарти при прилагането им по веригата на снабдяване в здравеопазването. Освен, че допринасят за повишаване безопасността на пациентите в свят, в който от производителя до пациента, всички участници по веригата  могат да са разположени в различни географски региони, стандартите допринасят за подобряване ефективността на процесите и съкращаване на разходите чрез подобряване процеса на инвентаризация и следене на складовите наличности.
 
 
Освен да запознае с различните направления и приложения на стандартите GS1, 3-дневната конференция предостави възможност представители на различните участници по веригата за снабдяване в здравеопазването да споделят опит и обменят идеи, с цел подобряване ефективността на процесите и повишаване безопасността на пациентите. Бяха представени проекти на различните Национални организации GS1
 

24.10.2012 г.

Още новини:

Видео:

Назад