Назад

Сътрудничество между БТПП и Стопанската палата на Македония в областта на търговския арбитраж

Днес завърши едноседмично обучение в Арбитражния съд към БТПП на г-жа Татяна Щерьова, от Арбитражния съд към Стопанската палата на Македония. То бе част от програмата на партньорския проект CEFTA-DIHK "Приложение на ЦЕФТА за интернационализация на икономиката на ЮИЕ".

 
Основната цел на обучението е обмен на опит в Арбитражния съд на БТПП, като са застъпени теми като: структура на АС, статут, правила и процедури, органицазионни аспекти на работата на съда, програма, архивиране на досиета, проблеми, свързани с участието на експерти и вещи лица, финансови аспекти - тарифа за международни и вътрешни дела, електронен обмен на информация за целите на АС.
 
В рамките на обучението г-жа Щерьова се запозна с работата и резултатите на Секретариата на Арбитражния съд при БТПП, с ръководството на съда, с работата на доброволния търговски регистър при Палатата, със задачите и предизвикателствата пред GS1 България (EAN Bulgaria) с услугите които предоставя БТПП на бизнеса. Гостенката получи информация за работата на дирекциите за Европейска интеграция и проекти, с новите задачи на „Международно сътрудничество и международни организации” със задачите на Преслужбата на Палатата.
 
Финалната среща на г-жа Щерьова бе с Председателя на БТПП Цветан Симеонов. Той подчерта предимствата за бизнеса от включването на арбитражна клауза в договорите с местни и чуждестранни партньори. Г-жа Щерьова представи дейността на институцията в Македония. Арбитражният съд към местната палата работи усилено за информиране на македонските фирми относно преимуществата на арбитражното разрешаване на търговски спорове.
 

26.10.2012 г.

Още новини:

Видео:

Назад