Назад

Семинар: Новият закон за управление на отпадъци 

Търговско-промишлена палата - Стара Загора организира семинар на тема Управление на отпадъците, което ще се проведе на 1 ноември 2012 г. от 09.30 до 12.30 часа в хотел Мериан палас. 
 
Акценти на организирания форум ще бъдат: 
• презентиране на разработваната електронна система за отчетност на дейности с отпадъци 
• разяснения във връзка с новия закон за управление на отпадъците 
• задълженията на отговорните лица за дейности с отпадъци. 
 
Презентации ще направят експерти от Изпълнителна агенция по околна среда, РИОСВ - Стара Загора - направление Управление на отпадъците и Търговско-промишлена палата - Стара Загора. 
Семинарът е предназначен за лицата, отговорни за дейности с отпадъци (генератори и оператори на отпадъци) и за представители на общини и държавни институции. 
Участниците ще имат възможност да получат отговори на въпросите си по време на дискусионния панел. 
 
Такса за участие: 
• за фирми членове на ТПП безплатно 
• за общини и държавни институции безплатно 
• за фирми не членове на ТПП 24 лв. (с включен ДДС) 
 
Краен срок за регистрация - 30 октомври 2012 г. Регистрациите ще бъдат потвърждавани по реда на постъпването им. За повече информация - Светлозар Димов, тел. 042 626297, 0882 940919.
 

23.10.2012 г.

Още новини:

Видео:

Назад