Назад

Начини за насърчаване на търговията България – Аржентина

Председателят на БТПП Цветан Симеонов се срещна с Н.Пр. Гийермо Салвадор Асрак, извънреден и пълномощен посланик на Аржентина в България.

Бяха разисквани два въпроса: икономическите връзки и начини за насърчаване на двустранното сътрудничество между компаниите. Г-н Симеонов отбеляза незадоволителния обем на търговския стокообмен между България и Аржентина. Като цяло стокообменът се развива неравномерно. Измерен в абсолютна стойност, бележи постоянно увеличение, но с негативно салдо за нашата страна.

За 2011 г., спрямо предишната 2010 г., се наблюдава ръст на стокообмена между България и Аржентина в размер на 107.07%, който се дължи на увеличение на българския износ от 400%. Вносът от Аржентина през 2011 г. се отбелязва с намаление от 20% спрямо предишната.

Според посланик Асрак перспективни в търговско-икономическите отношения България – Аржентина са секторите селско стопанство, хранително-вкусова промишленост, енергетика. Той отбеляза, че има наблюдения, че аржентински стоки влизат на българския пазар през трети страни, включително други членове на ЕС.

Аржентинската търговска палата е предложила проект на споразумение с БТПП, посредством Посолството на Аржентина. Очаква се съгласуване на окончателния текст на споразумението и подписването му през 2013 г. по време на подходящо двустранно бизнес събитие. Посланик Асрак информира, че предстоят както политически консултации, така и следваща сесия на Смесена междуправителствена комисия за икономическо и техническо сътрудничество в Аржентина.

Друга тема на срещата бе подготвяното от БТПП, по поръчка на Посолството на Аржентина, проучване на състоянието на един от секторите в България, ползваните машини и съоръжения, както и инвестицонните намерения на българските фирми в тази област.

С оглед на ограничения брой туристи от България в Аржентина през последните няколко години посолството на Аржентина в София организира на 6 ноември 2012 г. представяне на Аржентина като туристическа дестинация. Събитието ще се проведе от 16.00 ч. в зала София, Интерпред, бул. Драган Цанков 36, София.

За повече информация: Посолство на Аржентина, тел.: 02 971 25 39, e-mail: ebulg@mrecic.gov.ar.


11.10.2012 г.

Още новини:

Видео:

Назад