Назад

Редовен годишен одит на Системата за управление на качеството в БТПП За пета поредна година в рамките на проведения редовен годишен одит от страна на SGS България на Системата за управление на качеството в БТПП по стандарт ISO 9001:2008 - не бяха открити съществени или несъществени несъответствия при функционирането на системата.

Системата за управление на качеството обхваща цялата дейност на Палатата, която е организирана в 10 основни и 11 фундаментални процеса със следния обхват:


Членство в БТПП, поддържане на Единен доброволен търговски регистър, п
редоставяне на услуги по издаване и заверка на документи и справки от представители на БТПП в София и в РТПП.
Представителство и защита на интересите на бизнеса.
Предоставяне на информация, касаеща бизнеса. Бизнес делегации.
Организиране на бизнес събития – семинари и обучения, панаири и изложби, кооперационни борси и тематични форуми.
Предоставяне на консултации и преводи.
Регистрация в Съвет GS1 България, обучение и консултации за приложението на стандартите на GS1.
Обучение и консултации по европейски и международни проекти. Управление и изпълнение на проекти.  
Икономически анализи.
Издателска дейност.
Компютърни услуги.
Арбитраж.
Медиация.
Връзки с РТПП и с Браншовите организации.

В рамките на одита беше подчертано като наблюдение изключително доброто формулиране на целите и задачите на отделните звена, описани в скоркарти за 2012 г. Беше отбелязано също, че политиката и целите по качество стриктно се спазват от служителите на БТПП, в резултат на което се постига високо качество на предоставените услуги от страна на Палатата. 


03.10.2012 г.

Още новини:

Видео:

Назад