Назад

Посещения на председателя на БТПП в регионалните палати и срещи с представители на местния бизнес и местните власти

Продължават посещенията на председателя на УС на БТПП г-н Цветан Симеонов в регионалните палати и срещите с представители на местния бизнес и местните власти. В Ловеч беше представена регионална картина по проект “Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителни отношения и превантивни действия за ограничаването й”. Пред местни медии и бизнеса икономическият анализатор д-р Ташо Ташев изнесе данни за нивото на информираност на работници и работодатели за трудовите им права. Според изследването Ловеч и региона попадат в средата на класацията по безработица. Интересно е, че сред тези 6 337  в най-голямото изследване на пазара на труда, където е представена светлата икономика, също се установиха зачатъци на „сива” икономика – каза председателят на БТПП г-н Симеонов. Според него трите ловешки фирми в класацията на БТПП Топ 100 за 2010 , показват че региона може да бъде генератор на нови производства и за намиране на успешни бизнес решения.

За представяне работата на БТПП в услуга на бизнеса и за предимствата от членство в БТПП председателят на палатата разговаря с заместник областния управител на Ловеч Пламен Огнянов и със заместник кмета на града инж. Илинка Печева.

На 11 ноември 2010 г. Председателят на Българската търговско-промишлена палата Цветан Симеонов ще посети гр. Габрово. На пресконференция от 12.45  в зала Габрово на хотел Балкан ще бъдат представени резултати от проучване на неформалната икономика на национално и регионално ниво, направено в рамките на проект “Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителни отношения и превантивни действия за ограничаването й”, финансиран по ОП “Развитие на човешките ресурси”. Г-н Симеонов ще се срещне и с ръководството на Габровската търговско-промишлена палата и водещи фирми от областта. Ще бъде дискутирано икономическото състояние на региона, проблемите, които имат фирмите, и възможностите на БТПП като най-голяма работодателска организация да помогне при решаването им.
10.11.2010 г.
Назад