Назад

Решения, базирани на стандартите GS1, повишават сигурността на пациентите, които се лекуват с химиотерапия

Как използването на стандартите GS1 допринасят за повишаване сигурността на пациентите в държави от ЕС
 
Лечението на пациенти, страдащи от ракови заболявания, изисква голяма прецизност при работа със съответните медикаменти. В логистиката на болниците специално внимание се обръща на приготвянето, доставянето, съхранението и прилагането на цитостатици* . От скоро в многопрофилна болница AKH Виена успешно се прилагат единните стандарти GS1, които с годините са се утвърдили в различни сектори, като например хранително-вкусовата промишленост.
Целта на внедреното решение е да се ограничи ръчната обработка на информация, да се намали вероятността от грешки по веригата за снабдяване, както и да се реализира ефективна проследимост при приготвянето на цитостатици. Работата е в рамките на проект с участието на болничната аптека на  AKH Виена, CATO Software Solutions, GS1 Австрия и съответните производители на лекарства. 
Магистър Елфриде Долинар, ръководител на проекта от страна на болничната аптека на AKH Виена, представя накратко процеса: „Приготвянето на цитостатици включва използването на 68 лекарства. Готовият медикамент се доставя в отделения на AKH Виена, както и в детската болница Света Анна (St. Anna Kinderspital) и санаториума Хера (Sanatorium Hera). Информация за използваните 68 лекарства трябва да бъде въведена в използваната SAP-складова система, както и в отделна система под наименованието „CATO“ за  приготвяне на цитостатици.“  
За да се осъществи ефективна проследимост на целия процес от производството до прилагането на медикаментите, в логистиката на болниците се въвежда сканиране в отделните точки от веригата. Магистър Барбара Дорнер, мениджър отдел здравеопазване в GS1 Австрия пояснява за проекта: „Стандартите GS1 служат за еднозначна идентификация на продуктите и доставните единици и могат да се използват за автоматизиране на процеса на проследимост по веригата.  От доставката на лекарствата в аптеката, през приемането им в лабораторията, приготвянето на цитостатика, доставката в отделението и прилагането на съответния пациент, данните се въвеждат и обработват автоматично. За целта се използват скенери. Информацията може да бъде проверена за достоверност бързо и лесно в различните контролни точки и да се оптимизира управлението на данните. Сканират се баркод символи GS1 DataMatrix и GS1-128 върху етикета на медикаментите, които кодират GTIN (GS1 Глобален идентификационен номер) и сериен номер.“ 
По думите на Дорнер, най-голямото предизвикателство е било многообразието от данни: линейни баркодове върху регистрираните лекарствени продукти, баркодовете върху вторичната опаковка, първичната опаковка с наименованието на продукта, срока на годност и партидния номер, както и информацията в четим вид.


Внедряването на решението, базирано на стандартите GS1, е реализирано на два етапа. В първия е осигурена проследимост от производителя на лекарствата до приготвянето на цитостатика. Използван е GS1 DataMatrix върху първичната и вторичната опаковки. Сканират се идентификационния номер, номера на партидата и срока на годност. Във втория етап от проекта е осъществена проследимостта от приготвянето на цитостатика до прилагането му на пациента. Всеки от участниците - AKH Виена, детската болница Света Анна и санаториума Хера – е идентифициран с GS1 Глобален номер на локация, GLN, и по този начин еднозначно може да бъде определен при приготвянето на цитостатиците. Серийният номер се генерира от системата CATO и по този начин всеки цитостатик получава индивидуална идентификация. 
Електронната обработка на данни, свързана с приготвянето и изписването на цитостатици на пациентите се използва и в Университетската болница в Женева, Швейцария. Подобни приложения, които стават все повече в Европа допринасят за повишаване сигурността на пациентите.
В основата на  стандартите GS1 е еднозначната и валидна в цял свят идентификация на субектите, като юридически лица и физическо местоположение, продуктите като потребителски единици,  доставните единици и други.  За автоматично прочитане на тази идентификация, тя бива кодирана със стандартни баркод символи, както и се използва в GS1 стандартите за електронен обмен на данни (eCom), стандартите за управление на синхронизирани основни данни (GDSN) и в приложения, ползващи радиочестотната технология.

Стандартите GS1 предоставят хармонизиран подход, който се е доказал във времето и в различните сектори. Особено в здравеопазването хармонизацията по отношение на идентификацията на лекарствените продукти е особено важна, защото тяхното движение излиза извън границите на една страна и е важно различните участници по веригата да използват единен разбираем за всички подход, който освен това да позволява осъществяване на проследимост. Кодирането на идентификацията с баркод символи позволява автоматична обработка на данните за продуктите, с което води до ограничаване на човешките грешки и изграждането на решения, които спомагат за реализиране на 5-те права на пациента - правилното лекарство на правилния пациент, в правилната доза, в правилното време и с правилната документация.

Цвета Братанова, главен експерт към GS1 България
 

----------------------------
*цитостатика (химиотерапия)

12.07.2012 г.

Още новини:

Видео:

Назад