Назад

БТПП е сред учредителите на Индустриален форум 
БТПП е сред учредителите на Индустриален форум. Палатата постави подписа си към Меморандум за сътрудничество при учредяването, което се проведе вчера в рамките на Десетата юбилейна международна изложба на отбранителна техника „Хемус-2012”.
На учредяването на Индустриалния форум присъстваха министърът на отбраната Аню Ангелов, както и представители на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, на Министерството на вътрешните работи, на Сдружение „Българска отбранителна индустрия“, фирми, бизнес организации, научни и изследователски центрове.
Целта на инициативата е да се създаде работещ механизъм за непрекъснат и интензивен диалог, обмен на информация и споделяне на експертиза между държавата, индустрията, научните и образователни среди. Индустриалният форум е първата конкретна стъпка към създаване на нова среда за функциониране и развитие на подписаната по-рано вчера, 30 май, от Министерския съвет Стратегия за развитие на българската отбранително-технологична индустриална база.
Задачата на форума е да се помогне на индустрията при разработването на инвестиционни програми, базирани на нови технологии. По този начин българските компании по-бързо ще се интегрират в европейския пазар и ще разширят достъпа си в страни извън ЕС. Повишаването на ефективността на разходите за отбрана е другият очакван резултат от работата на Индустриалния форум.
Учредителите на форума се обединиха около идеята, че стабилните партньорски отношения между държавата и отбранителната индустрия са важни за поддържането и изграждането на необходимите отбранителни способности. Индустриалният форум се създава и функционира на доброволен принцип, отворен за участие към всички представители от сектора за отбрана и сигурност – администрация, индустрия, научно-изследователски и браншови организации.

31.05.2012 г.

Още новини:

Видео:

Назад