Назад

Търговска-промишлена палата – Велико Търново с преизбрано ръководствоКирил Илиев
 

На 29 май 2012 г. се състоя Общо отчетно изборно събрание на Търговско-промишлена палата – Велико Търново.
На събранието се избра нов Управителен съвет от петима души като за председател на Палатата бе преизбран досегашния – Кирил Илиев. 
Търговско-промишлена палата – Велико Търново избра и  Контролен съвет, състоящ се от трима души. 
На изборното събрание вчера бе приета и програма, по която ще работят през следващите пет години.

30.05.2012 г.

Още новини:

Видео:

Назад