Назад

Изключва се субективният фактор при оценката на Европроектите 
Подготвя се нова методология със стандартни критерии, които да не позволяват да надделява субективният фактор при оценяването на европроектите. Първоначално тя ще се прилага при транспортните и инфраструктурните проекти, които са и по-скъпи. Това обясни министърът по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев. 
Това каза министърът по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев при представянето на резултатите от оценката на напредъка за постигане на целите на Националната стратегическа референтна рамка (НСРР) и приноса на оперативните програми към тях.
Председателят на БТПП Цветан Симеонов и Беата Папазова – Съветник Европейска интеграция и проекти участваха в дискусията. 
Така кандидатите и оценяващите ще могат да отсяват добрите проекти много по-лесно. До момента сме усвоили близо 25% от парите по оперативните програми, отчете министър Дончев, като до края на годината процентът може да достигне 40. През декември се очаква да бъде внесен в парламента и нов единен закон за еврофондовете, за да се тушира една от основните критики на бизнеса - честата смяна на нормативната база. Към момента в режим на изпълнение или вече изпълнени са 75% от целия ресурс на финансовата рамка - близо 11,8 млрд. лв., вътрешните плащания са близо една четвърт, а възстановените от ЕК пари са 16%, без да са включени авансовите плащания.
Министър Томислав Дончев отбеляза, че НСРР за периода 2007-2013 година е писана при условия на икономически възход, а се изпълнява в период на криза и рецесия.
В НСРР е заложен брутен вътрешен продукт на глава от населението, спрямо средния за 27-те държави членки, от 51,2 на сто в края на НСРР. Този показател в началото е бил 31,1 на сто, а към момента референтната стойност е 44%.
Михалис Никитаридис, ръководител на екипа, изготвил доклада за оценка на напредъка, отбеляза, че България е показала ясен напредък в много сфери, но изоставането на страната по отношение на средните европейски нива продължава и трябва да се преодолее. По думите му важно е да се прилагат новите инструменти за финансови инженеринг като инициативите "Джереми" и "Джесика".
Той отбеляза значителните закъснения заради изискванията по Закона за обществените поръчки и препоръча да се мисли за създаване на такъв закон, който да урежда процедурите по усвояването на европейските средства.

30.05.2012 г.

Още новини:

Видео:

Назад