Назад

GS1-България участва в Общото събрание на Международната асоциация в Картагена Колумбия

 


В Картагена, Колумбия започна официалното заседание на Общото събрание на Международната асоциация GS1. 
В рамките на събранието бе направен финансов отчет за 2010-2011, който бе последван от доклад на комисията по разработката на стандарти за принципите на архитектура на GS1. 

Работата продължава с номинации за нови членове на Борда на GS1, сред които са представители на Крафт Фуудс и ДиЕйчЕл.
 
Обсъждат се резултатите по различни ключови инициативи като:
- Качество на данните,
- B2C / достоверност на данните,
- в здравеопазването,
- Електронно проследяване на стоките с RFID/EPC,
- Рамково описание на определянето и използването на номерата за идентификация на локации GLN.


Съществен момент от дневния ред ще бъде определяне на бизнес стратегията за 2012-2013 година.


GS1 България е представена на Общото събрание от г-н Христо Содев, Изпълнителен секретар на Съвет GS1 България към БТПП.


Представени бяха глобалните иновационни тенденции за B2C (Business to Customer). Модератори от Националните организации GS1 в Швейцария, Бразилия, Китай, Индия и Южна Африка обсъждат възможностите за участие на фирмите в инициативи, позволяващи на т. нар. „страни от третия свят“ да подобрят тяхната конкурентоспособност на световния пазар. 

24.05.2012 г.

Още новини:

Видео:

Назад