Назад

Новини от 101-та Международна конференция на труда

 
В Женева, Швейцария, в Двореца на нациите на ООН беше открита 101-та Международна конференция на труда. На заседанието присъстваха над 4000 делегати от 185 страни-членки на МОТ. Главният секретар на Българската търговско-промишлена палата Васил Тодоров участва като заместник делегат на българските работодатели.
За президент на МКТ беше избран Рафаел Франциско Албукерк де Кастро, вицепрезидент на Доминиканската република.
Основните теми на конференцията бяха посочени в изказването на главния секретар на МОТ Хуан Сомавия. Дейността на 101-та МКТ ще се фокусира върху въпросите на младежката заетост, нивото на социална защита и зачитане на правото на труд. Хуан Сомавия подчерта, че кризата поставя на изпитание спазването на основните принципи и права, гарантирани от трудовото законодателство, но кризата също така е и една възможност с по-бързи стъпки и по-смело да се направят значими реформи.
Изказване пред конференцията направи и президента на Република Коста Рика г-жа Лаура Чинчила Миранда, която подчерта че правото на достойна работа трябва да залегне във всички програми за преодоляване на кризата.
След пленарната сесия конференцията продължи своята работа по комитети. БТПП участва в работата на Комитета по въпросите на младежката заетост, който проведе първото си заседание в Двореца на нациите.
В рамките на проведеното заседание на този комитет беше представена информация за обхвата на кризата с младежката заетост и основните политики, които следва да се реализират за нейното преодоляване.
По данни на МОТ към настоящия момент в световен план над 75 млн. млади хора са безработни, четирима от всеки десет безработни са младежи, а процентът на безработица при младежите е три пъти по-висок, отколкото при възрастните хора.
По изчисления на МОТ, при наличието на 200 млн. безработни (в т.ч. и младежите)  към настоящия момент и 40 млн. нови работници, навлизащи ежегодно на пазара на труда, през следващите 10 години ще е необходимо да се създадат 600 млн. нови работни места в световен план, за да се преодолее проблема с безработицата.
Основните политики за преодоляване на тази криза, които предстои да бъдат обсъждани в рамките на Комитета по въпросите на младежката заетост, са:
Макроикономически модели и политики за растеж
Образование и професионално обучение
Политики на пазара на труда и изпълняващите ги институции
Промотиране на младежкото предприемачество и самозаетост
Межданародни стандарти на труда
Социална защита за младите работници
Участие на младите хора в тристранния диалог и колективното договаряне
Добра координация, синхронизация и оценка между отделните политики.
Дискусията по тези теми в рамките на Комитета по въпросите на младежката заетост към МКТ продължава.

30.05.2012 г.

Още новини:

Видео:

Назад