Назад

БТПП участва на 101-вата сесия на Международната конференция на трудаГай Райдър
 
Главният секретар на Българската търговско-промишлена палата Васил Тодоров ще вземе участие в 101-та сесия на Международната конференция на труда, която се провежда от 30 май до 15 юни в Женева, Швейцария, като заместник делегат на българските работодатели
Всички 183 страни - членове на Международната организация на труда участват със свои представители на правителството, работодателите и синдикатите.
В рамките на най-голямото събитие на Международната организация на труда ще се проведат редица срещи на комитети по различни теми, обхващащи следните въпроси: безработица сред младежите, ниво на социална защита, фундаментални принципи и права при работа и др.
Късно вчера Управителният съвет на МОТ избра Гай Райдър за генерален директор на Международната организация на труда. Петгодишният му мандат ще започне през октомври 2012 г. В момента г-н Райдър е изпълнителен директор в МОТ с отговорности към международните стандарти и фундаменталните принципи и права при работа.
Гай Райдър има тридесет години професионален опит, по-голямата част от който придобит на международно ниво. От септември 2010 г. той е изпълнителен директор в МОТ, отговарящ за международните стандарти на труд и фундаменталните принципи и права на работното място. Г-н Райдър е ръководил  ключови дейности по наблюдение на прилагането на Конвенциите и препоръките на МОТ. Негова е заслугата за успешното приключване на реформата в Управляващия орган на МОТ, влязла в сила от ноември 2011 г. 

29.05.2012 г.

Още новини:

Видео:

Назад