Назад

45 представители на средния и едър бизнес в България, учени от БАН участваха в кръгла маса на Съвета по иновации към БТПП

 
В Българска търговско-промишлена палата се състоя кръгла маса по инициатива на Съвета по иновации към БТПП и европейската предприемаческа мрежа Enterprise Europe Network.
Поводът за срещата бе обсъждане ролята на бизнеса и науката за планирането на средствата за модернизация на българската индустрия и за внедряването на иновации през програмен период на ЕС за 2014 - 2020г. Бяха дискутирани основните моменти на Националната стратегическа референтна рамка 2014-2020г. и Конвергентната програма 2011-2014г.
45 представители на средния и едър бизнес в България, учени от БАН и унверситети и представители на държавната администрация взеха отношения по темите:
•   Опростяване на апликационните форми по проекти на ЕС
•   Роля на търговските банки при оценката на европроектите
•   Обединяване на Националния иновационен фонд и Фонд Научни изследвания
•   Създаване на единен държавен орган за наука, иновации и технологии
Кръглата маса бе открита от председателя на БТПП г-н Цветан Сименов, който подчерта необходимостта от значително увеличаване на средставата, отпускани от държавния бюджет за наука и иновации, за синхронизиране на действията на научните и университетски среди с бизнеса и при съучастие на бизнеса със свои средства в разработките. Ние ще продължим да подпомагаме работата на Съвета по иновации, защото експертизата му е важен източник на полезна за Палатата информация, когато става дума за връзката на науката с бизнеса. 
Приветствие от името на МИЕТ поднесе г-жа Емилия Радева, началник отдел „Иновации и инвестиции” в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма.
Основни докладчици бяха г-н Йосиф Аврамов, съпредседател на Съвета по иновации към БТПП и член на УС на БТПП, г-жа Олга Чугунска, експерт икономист в БТПП, г-н Бисер Иванов, член на УС на Асоциация на българските софтуерни асоциации БАСКОМ и управляващ директор на "Софтуер АГ Дивелопмънт Център България" ЕООД и проф. Костадин Костадинов, научен секретар на БАН.
До няколко дни ще бъде направено обобщение на изказаните становища, което ще бъде изпратено до МИЕТ и министъра по управление на средствата от ЕС г-н Томислав Дончев. Становището ще бъде огласено и пред медиите.

17.05.2012 г.

Още новини:

Видео:

Назад