Назад

Оптимизъм, но под условие показват очакванията на бизнеса за 2012 г.

 
Председателят на БТПП Цветан Симеонов бе един от лекторите в провеждащата се Първа международна конференция за инвестициите BULGARIA BUSINESS UP.
Изследването на БТПП за очакванията на бизнеса за 2012 г, в сравнение с предишните години показва, че за работещите фирми все още остава нереализирано очакването за електронно правителство – каза Председателят на Палатата в своята презентация ( цялата презентация публикуваме отделно)
 
По отношение на инвестициите, очакванията са все още доста умерени. Това са отговорите на около 700 фирми, които всяка година имат възможност да дават своите оценки и очаквания. Според БТПП трябва да се продължат усилията за създаване на обща привлекателност на бизнес средата, без специални стимули за отделни дейности, защото това изкривява пазара. Това е трайна позиция на Палатата – напомни Симеонов и продължи: Да няма държавно участие в проекти за нови инвестиции. Не че има такава заплаха, но често се чуват подобни гласове, чухме го и днес в представянето на г-н Стефанов (изп. директор на Агенцията за инвестиции), че в съседна Сърбия  държавата давала милиони за фирми, които създават нови работни места, но възниква въпросът-как ще се отрази на работата на вече действащите фирми в съответния сектор.
 

Практиката показва, че това са нетрайни инвестиции и че щом спрат стимулите от съответната държава и инвеститорите си тръгват. Радостен съм, че това се констатира и на последното обсъждане при Президента Плевнелиев. Там един от инвеститорите сподели, че са щели да получат няколко десетки милиона заради работните места, които създавали, но оценката на техните анализатори е показала, че за предпочитане е инвестицията да бъде направена в България при всички други общи елементи на средата за бизнес, но най-вече заради ниските данъци.


За препоръките държавата да избягва прякото финансиране на определени сектори, Симеонов уточни, че това в никакъв случай не трябва да се разбира като някакво ограничаване, напротив да се залагат повече средства за образование и иновации , при това съобразено с реалните - сегашни и бъдещи нужди на бизнеса. В средствата за наука, усвояването трябва да става при условие, че има съфинансиране и участие на фирмите, които искат да инвестират в наука.


Според представеното изследване, малките и средните предприятия нямат възможност да поддържат скъпо платени юридически екипи, за да отговарят на бързо променящата се законова база – това беше специално акцентирано в изказването на председателя на БТПП Цветан Симеонов като сериозен възпиращ фактор.

И според министъра на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев ниската данъчна тежест все още остава най-голямото предимство на България. Той съобщи, че от първи май в МИЕТ е създаден единен орган за управление на средствата по ОП „Конкурентоспособност“-Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“. С промените се оптимизират сроковете на плащане по проектите, финансирани от програмата, като целта е процедурата да не отнема повече от месец и половина. С новата структура съгласувателните подписи при управлението и наблюдението на проектите ще се намалят от 24 на 12.

За улеснение на бизнеса министерството е създало единен орган за управление на подземните богатства, като в резултат 6 пъти е увеличен броят на дадените концесии през изминалата година спрямо последните три години.

11.05.2012 г.

Още новини:

Видео:

Назад