Назад

Обучение по проект REE_TROFIT в Стара Загора 17-18 май 2012г.Българската търговско-промишлена палата и Европейският институт по труда организират обучение на топло-, електро- и строителни техници в Стара Загора на 17 и 18 май 2012 година. Обучението се провежда в изпълнение на дейностите по проект REE_TROFIT http://www.reetrofit.eu/content.php 


Обучението се организира съвместно с ТПП Стара Загора и е насочено към енергийното реновиране на сгради и използването на възобновяеми енергийни източници. То се провежда в изпълнение на една от основоните цели на  проекта, свързана с разработването на  европейски модел за професионално обучение, по който да се обучат 450 строителни специалисти в съответствие с Европейската директива за енергийна ефективност и одобрените цели за страните членки на ЕС до 2020 г. в енергийния сектор.


Дейностите по проект REE_TROFIT ще бъдат представени чрез мрежата на регионалните палати в България. При съдействието на БсТПП през месец април, т.г. проектът бе представен в град Бургас. Освен в Стара Загора, до края на годината обучение по енергийна ефективност и обновяване на сгради ще бъде организирано и в град Русе. 

ВИЖТЕ  ПРОГРАМАТА В ПРИЛОЖЕНИЯ ФЛАЕР 


ПРОГРАМА 
Курс за професионално обучение на строителни специалисти за енергийно реновиране на сгради и използване на възобновяема енергия- гр. Стара Загора
17 май 2012
08.30 Регистрация
09.00 – 9.45 Представяне на проекта REE_TROFIT. Законодателна база - Европейски директиви, политиката на Р.България. Финансови инструменти - Събина Николова – мениджър EEN, д-р инж. Ирина Терзийска
9.45 - 10.00                        Кафе- пауза
10.00- 10.45                     Енергийна ефективност в сгради – проблеми и инициативи - д-р арх. Росен Савов 
10.45- 11.30 Вертикални и прозрачни сградни елементи - арх. Ваня Манева 
11.30 – 12.15 Дискусия – въпроси и отговори
13.00 - 13.45                 Централно    отопление,     термопомпи      и    генератори на топлина– инж. Димитър Йорданов  
13.45–14.30             Хоризонтални сградни елементи, интеграция на сградни елементи, пасивно отопление и климатизация  – арх. Ваня Манева
14.45 -15.30 Фотоволтаици- мрежови и автономни, финансова обосновка – инж. Димитър Иванов 
15.30 -17.30   Посещение на обект – дискусия, въпроси и отговори
18 май 2012
8.30 - 9.15                   Ветрови  генератори,     енергоспестяващо      осветление, ефективно електроснабдяване-  инж. Димитър Иванов
9.15 -10.00                  Отоплителни     инсталации    на    биомаса,     геотермални инсталации- инж. Димитър Йорданов
10.15 -11.00 Соларни колектори за топла вода, вентилация и климатизация - инж. Димитър Йорданов
11.00- 12.00 Дискусия, въпроси и отговори
13.00- 13.45 Добри практики у нас и по света – арх. Ваня Манева
13.45-14.30 Умни, почти нулеви енергийни - и пасивни сгради
- инж.Димитър Димитров
14.45- 15.30 Дискусия за интегрален подход 
15.30 – 17.00 Тест, въпросници, сертификати

Идеи за потенциални обекти за посещение:

1.Фирма: "ЕРМАКС" ООД   4023 Пловдив   улица Менделеев 2а, ет.3, офис 37 
+359 888 570 545   +359 887 977 786   e-mail: ermax@abv.bg   www.ermax-bg.com

Реализиран обект в Ст. Загора: Слънчев колектор върху частна сграда

2. Частен имот на инж. Димитър Стоянов – с изграден соларен парк - 11 киловата мощност  / на стойност 100 000 лв./ в с. Дълбоки. Практика – в Германия - проектиране на фотоволтаични системи.  

15.05.2012 г.

Още новини:

Видео:

Назад