Назад

Възможности за раздвижване на неизползвания паричен ресурс представиха в БТПП

 
Директорите Ивелина Милтенова и Михаил Атанасов от Райфайзенбанк - България представиха на среща с председателя на Палатата новите услуги Асет Мeниджмънт.

Целта беше популяризиране сред инвеститорите и членовете на БТПП възможностите за раздвижване на свободния и неизползван паричен ресурс в страната.


В тази връзка бяха предложени възможности на различни фондове за нискорискови инвестиции, които са освободени от данък печалба.


В БТПП бяха представени колективни инвестиционни схеми и индивидуални инвестиционни планове за вноски от работодателя в полза на служителите.


Договорена беше нова среща за общо представяне пред членовете на БТПП на новите продукти на Райфазен и разясняването им в мрежата от регионални палати. 

16.05.2012 г.

Още новини:

Видео:

Назад