Назад

Новият ни посланик в Централна Америка посети БТПП 
Новоназначеният посланик на България в Обединените мексикански щати Христо Гуджев посети Българската търговско-промишлена палата на 14 май 2012 г. Председателят Цветан Симеонов дискутира с него развитието на търговско-икономическите ни отношения със страните от Централна Америка. 
Посланик Гуджев ще бъде акредитиран за Мексико, Белиз, Гватемала, Хондурас, Салвадор, Никарагуа, Коста Рика и Панама. Той определи като една от основните цели на своята мисия стимулиране на по-активно сътрудничество на българските предприемачи с партньори от региона. 

Мексико вече преодолява отрицателното влияние на световната финансова криза. Страната се стреми към по-голяма икономическа самостоятелност, в сравнение с предишната силна обвързаност с икономическата и финансова система на САЩ. В момента инфлацията в Мексико е 3,5%, вътрешният дълг – около 2,5 %, а безработицата – 5%.

Г-н Симеонов представи капацитета на БТПП в помощ на българските и чуждестранни фирми. Беше дискутирана необходимостта от представяне на български стоки на пазара на Централна Америка.
От 1 януари 2007 г. България и Мексико търгуват свободно.

През 2011 г. обемът на двустранния стокообмен бележи ръст от близо 72% в сравнение със същия период на 2010 г. Общо двустранната търговия през 2011 г.  възлиза на 42,33 млн.щ.д. Износът ни за Мексико се увеличава с 69%. Вноса от Мексико регистрира ръст от 89% сравнено със същия период на 2010 г.
През 2011 г. водещо място в износа на България за Мексико заемат други изделия от невтвърден вулканизиран каучук с дял от 18,71%, на стойност 6,72 млн.щ.д. Основни експортни стоки са още суровите или необработени тютюни с дял от 16,21% (износ за 5,82 млн.щ.д.) и минерални и химични торове (износ на стойност 4,26 млн.щ.д.).

Във вноса ни от Мексико през 2011 г. на челна позиция са турбореактивни двигатели, съставляващи 43,05% от вноса ни от страната – внос на стойност 2,76 млн.щ.д. 

14.05.2012 г.

Още новини:

Видео:

Назад