Назад

Очаквания за цените на горивата и електроенергията

Резултати от експресно анкетно проучване по искане на bTv


(Photo: Julien Tromeur, Flickr)
 
БТПП проведе експресно анкетно проучване сред своите членове на 10.05.2012 г. във връзка очакванията им за цените на горивата и електроенергията. 

Получените резултати от проведеното проучване са следните :

Въпрос 1: Сравнение на разходите за енергия през първото тримесечие на 2012 г., спрямо първо тримесечие на 2011:

o При преобладващата част от членовете на БТПП – 87% енергийните разходи се увеличават през 2012 г. (първо тримесечие)
o За 9% от фирмите разходите за енергия намаляват през 2012 г.;
o При 4% няма изменение в този вид разходи.
спрямо първо тримесечие на 2010 г.:
o За 96% от фирмите разходите за енергия през 2012 г. бележат увеличение спрямо 2010 г. (първо тримесечие за съответните години)
o Едва 2% от членовете на БТПП отбелязват, че разходите са им спаднали през първите три месеца на 2012 спрямо 2010. 
o Също 2% отбелязват, че няма промяна в разходите си за енергия.

Въпрос 2: Какви са Ви очакванията за цените на горивата и електроенергията през лятото на 2012 г.?

o Доминиращата част от членовете на БТПП – 38% очакват слабо увеличение на цените на енергийните ресурси през летния сезон;
o 1/3 (30%) от фирмите имат очаквания за значителни увеличения в цените;
o 23% от бизнесът е на мнение, че цените ще останат нестабилни, като се изменят и в двете посоки;
o 7% от отговорилите имат очаквания за спад в цените на енергията;
o 2% са на мнение, че няма да има промяна в цените на горивата и електроенергията.

Въпрос 3: В случай на увеличение на цените на енергия през лятото на 2012 г., какво смятате да предприемете?


o Почти половината от фирмите (47%) считат, че ще увеличат цените на стоките и услугите, при нарастване  на цените на енергия;
o Голяма част от фирмите – 45% смятат да предприемат мерки за повишаване на енергийната си ефективност;
o 43% от членовете на БТПП считат, че ще намалят печалбата си, заради по-високи цени на енергоносителите;
o 9% ще търсят други източници на енергия (възобновяеми енергийни източници).
o 4% са посочили, че ще правят съкращания на персонала или ще ограничат служебните пътувания.


Сумата от отговори надхвърля 100, поради възможност за избор на повече от една алтернатива за действие при увеличение на цените на енергия.

13.05.2012 г.

Още новини:

Видео:

Назад